Jane D. Marco fra Københavns Kommune udtaler sig om samarbejdet med Nerd Productions

Bo Blaksteen

Vi har haft samarbejde med Nerd Productions i tre år nu, som fra starten har haft en god fornemmelse for deltagerne og budskabet. De har engageret sig ikke bare i selve produktionen men også i historien bag, hvilket har gjort samarbejdet og dermed også produktet let og flydende. Det har givet deltagerne, som for de flestes vedkommende ikke har været synderligt medievante, en tryg ramme til at fortælle deres historie igennem.

Jane D. MarcoKøbenhavns Kommune