nerd om os
nerd om os
nerd om os

Bidrag til processen


Det er vigtigt for os at have et godt og konstruktivt samarbejde med dig for at kunne producere gode og meningsfulde film, der overholder de formelle rammer. Derfor har vi lavet en guide til, hvad du kan gøre for, at vi kommer i mål med projektet i rette tid og til det aftalte budget.

Udgangspunkt og forventninger

Når vi starter et projekt op, kan du hjælpe os godt i gang:

 • Vær tydelig omkring, hvad du forventer. Find gerne visuelle referencer, der giver os en idé om dit ambitionsniveau, så vi sammen kan se på, om det er realistisk at indfri dine forventninger indenfor dit budget. Eller om vi skal finde frem til en alternativ løsning.
 • Skriv et godt brief eller fortæl os mundtligt, hvad du ønsker at opnå med filmen. Se mere om, hvad vi gerne vil vide i vores guide til at skrive et godt brief.
 • Gør uddybende materiale og information let at gå til for os.
 • Vær tydelig omkring din deltagelse i projektet og rollefordelingen imellem os. Hvor meget står du og din organisation for? Vil I fx gerne selv levere al grafikken til en animationsfilm? Eller stå for at lave manuskript? Det kan gøre produktionen billigere, men det kan også give udfordringer, som er gode at få vendt i opstarten af projektet.

Procesoverblik

Du kan bidrage til projektet ved at sætte dig ind i produktionsprocessen. Vores produktioner er typisk delt op i tre faser:

 • Præ-produktion: Her laver vi fx research, manuskript, storyboard og styleframe.
 • Produktion: Her laver vi fx optagelser, design, illustrationer og speak.
 • Post-produktion: Her redigerer vi fx optagelser, animerer, colorgrader og laver lydproduktion.

Vi ser videoproduktion som en iterativ proces, hvor vi løbende samarbejder med og indsamler feedback fra vores kunder. Her spiller du også en vigtig rolle, som du kan læse mere om i næste punkt. Især er det vigtigt at være opmærksom på, at de forskellige delfaser ofte er afhængige af hinanden. Fx starter vi ofte med at lave et manuskript, og først når manuskriptet er godkendt, laver vi et storyboard osv.

Feedbackstyring

Feedback og ændringsønsker kan være en af de største usikkerheder, når vi laver tidsplaner og budgetter. Derfor kan du bidrage med rigtig meget ved at styre feedbacken:

 • Sørg for at samle feedback fra alle relevante aktører fra starten af projektet. Hvis direktøren eller en vigtig samarbejdspartner fx først ser filmen, når den næsten er færdig, kan det resultere i en masse ændringer, som gør produktionen forsinket og dyrere.
 • Sørg for at få afstemt internt, hvem der er beslutningstagere. Lad den eller de person sortere i feedback fra forskellige aktører og vælge, hvad der skal videre til os, så vi ikke skal tage stilling til modstridende ønsker.
 • Vær så konkret og præcis som mulig i din feedback. Hvis du for eksempel gerne vil have flere bananer til at falde ned fra en bananpalme i en animationsfilm, så skriv gerne hvor mange bananer, der skal falde ned og hvor de skal lande.
 • Giv konstruktiv feedback med forslag til, hvordan du forestiller dig, at vi skal lave en given ændring.
 • Giv feedback i vores feedbacksystem, Frame.io, hvor du kan indsætte ændringer og kommentarer direkte i filmens timeline.
 • Ring til os for at gennemgå feedback eller diskutere forskellige løsninger. Der opstår lettere misforståelser, når kommunikationen kun foregår på skrift.