nerd om os
nerd om os
nerd om os

Forstå budgettet for din filmproduktion


Vi budgetlægger ud fra en fast timepris. Budgettet for din filmproduktion består derfor primært af et estimat af, hvormange timer der skal til for at løse opgaven.

Hvad påvirker prisen for en filmproduktion?

Der er forskellige parametre, der påvirker timeforbruget. Vi har lavet en liste, der giver en forståelse af nogle af de væsentligste parametre. Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til en specifik opgave, er du meget velkommen til at kontakte os.

 • Ambitionsniveau
  Hvor lækker og gennemarbejdet skal den færdige film se ud? Vi skal bruge flere timer, hvis det skal se rigtig lækkert ud, fx på at optage i bedste kvalitet og på colorgrading. Det kan afhænge af filmens formål og kontekst, men også af dine forventninger som kunde. Derfor er det godt at få forventningsafstemt i starten af et projekt ved fx at se på visuelle referencer sammen.
 • Samarbejde med kunden
  Du kan påvirke timeforbruget til den gode side ved fx at sørge for en strømlinet feedbackproces, at gøre materiale og info let at gå til eller ligefrem selv levere dele af indholdet. Læs mere i vores guide til hvordan du kan bidrage til processen.
 • Optagedage og location
  Hvis vi skal lave optagelser med flere medvirkende, kan vi spare tid, hvis optagelserne kan samles på én location på samme dag. Der kan dog være forskellige grunde til, at det ikke er muligt, fx fordi vi gerne vil vise forskellige locations eller fordi vi ikke kan nå at lave alle optagelserne på samme dag.
 • Mandskab
  Nogle gange er det nok med én kameramand. Andre gange er der behov for et større hold. Ofte kan en opgave godt løses af en enkelt mand, men kvaliteten af optagelserne bliver typisk bedre, når vi er flere afsted.

 • Styring af optagelser
  Når optagelserne er skarp styrede, bruger vi typisk mindre tid på både optagelser og klipning. Der er for eksempel forskel på, om vi instruerer interviewpersoner i, hvad de præcis skal sige. Eller om vi laver et mere åbent interview og først bagefter udvælger, hvad der skal med i filmen.
 • Antallet af film og versioneringer
  Vi producerer ofte flere film i samme projekt, hvor vi kan genbruge dele af filmen, fx indledning, struktur og afslutning. Når det er tilfældet kan vi producere flere film på kortere tid. Omvendt tager det længere tid at producere én film, hvis vi skal lave versioneringer af filmen i forskellige formater, til forskellige platforme eller med forskelligt indhold (fx med og uden undertekster).
 • Grafik- og animationsstil
  Når vi producerer animationsfilm, betyder grafik- og animationsstilen rigtig meget for timeforbruget. Timeforbruget bliver påvirket af hvor flot og detaljeret filmen skal være, hvad der skal bevæge sig og hvor meget bevægelse, der skal være. For eksempel bruger vi mindre tid på at producere en film med simple ikoner og tekster, der popper frem, end en film med detaljerede karakterer, der bevæger sig.
 • Filmens længde
  Jo længere filmen er, jo mere indhold skal vi producere. Og det giver typisk et øget timeforbrug i alle faser fra præproduktion til postproduktion. Vi anbefaler ofte, at en film skal være 1-3 minutter, men det afhænger selvfølgelig af filmens formål og kontekst.
 • Tid til projektet
  Fejl øger timeforbruget, og hvis projektet har en meget presset tidsplan, er der større risiko for at lave fejl. For eksempel fordi vi bliver nødt til at arbejde med noget, som ikke er færdigudviklet eller fordi I ikke får godkendt produktionen internt af de rette undervejs.

Budgetkategorier

Når du indledningsvist får et tilbud eller en faktura på en filmproduktion, vil budgettet typisk være delt op i timeforbrug indenfor 9 kategorier. Der kan også være andre udgifter i projektet end blot timeforbrug, fx aflønning af skuespillere og speakere og indkøb af musik og rekvisitter. Her får du en gennemgang af de 9 kategorier, med tilhørende forklaring af hvilke delelementer de indeholder.

 1. Præproduktion
  Manuskript. Storyboard. Casting. Location-scouting. Ideudvikling. Forberedelser til optagelser eller animationer.
 2. Filmoptagelser
  Pakke filmudstyr op/ned. Transport til optagested. Eventuel ventetid på optagelser. Stillbilleder. Lydoptagelser på location.
 3. Håndtering
  Overførsel af optagelser til computer. Synkronisering af lyd og billede. Backup, arkivering og organisering af filer. Eksport og aflevering af filer, udkast og færdige film. Tilpasning af tilsendte grafikfiler mm. Logistiske opgaver der ikke har noget med det kreative arbejde at gøre.
 4. Klip
  Udvælgelse af klip ud fra råmateriale og sammensætning af klip til historier. Valg af vinkler ved flerkameraproduktioner. Komprimering og skarpretning af form og budskab ud fra optagelser. Typisk i Premiere Pro.
 5. Grafik/Animation
  Udvikling, implementering og animering af grafik, som fx logoer, navneskilte, titler, undertekster, figurer, grafer osv. Special Effects. Typisk i After Effects.
 6. Colorgrading
  Behandling af billedsiden (fx kontrast, farvemætning, hvidbalance og belysning), både på et teknisk (fx tekniske standarder til broadcast) og et kreativt niveau (visuelt udtryk der passer til stemning og stil). Typisk i Davinci Resolve.
 7. Lydproduktion
  Lydoptagelser som fx speak eller lydeffekter. Mix af lydsiden. Valg og implementering af musik, lydeffekter, speak mv.
 8. Projektledelse
  Møder (udover første møde, som er uforpligtende og gratis). Telefonsamtaler og e-mails. Kvalitetscheck. Sparring. Revidering. Koordinering. Administration.
 9. Ændringsønsker fra kunden
  Vi sender løbende udkast til dig for at få feedback og ændringsønsker. Det kan fx være udvidelser og tilføjelser i forhold til den oprindelige aftale, eller ændringer til kreative valg, som vi har taget. Ønsker som allerede er beskrevet i den oprindelige aftale, og som vi derfor allerede har tænkt os at tage højde for – men endnu ikke har implementeret – regnes ikke som ændringsønsker og hører i stedet hjemme under andre af de ni kategorier. Det går altså ind under kategorien “ændringsønsker”, når vi på kundens opfordring laver ændringer i noget, vi allerede HAR lavet. Og ind under andre kategorier, når det er noget, vi laver første gang.