nerd om os
nerd om os
nerd om os

Persondatapolitik


Følgende persondatapolitik gælder i forhold til kunder og andre samarbejdspartnere hos Nerd Productions.

Denne persondatapolitik gælder for:

Nerd Productions ApS
Vibygårdsvej 4
DK4130 Viby Sjælland

Nerd Productions indsamler og behandler personoplysninger om kunder og andre samarbejdspartnere. Der indsamles udelukkende oplysninger, som er blevet oplyst af personen selv. Der indsamles kun data i det omfang, det er nødvendigt i forhold til Nerd Productions formål og virke.

Hvilke oplysninger indsamles og behandles?


Der indsamles fx navn, firmanavn, CVR nr., EAN nr., adresse, telefonnummer, mailadresse og bankkontonummer m.m.

Hvornår sker der databehandling?


Persondata bruges udelukkende som kontaktinfo og i forbindelse med fakturering og kontrakter/aftaler.

Hvem deler vi oplysningerne med?


Oplysningerne er tilgængelige for den faste stab i Nerd Productions, så længe de er ansat i virksomheden.

Oplysningerne forefindes i vores mailsystem/websystem, som bl.a. udgøres af services fra Gmail, Hiver og Unoeuro.

Al persondata om kunder og andre samarbejdspartnere forbliver i mailsystemet/websystemet, flyttes ikke over i andre systemer og deles ikke med personer uden for virksomheden.

Datasikkerhed


Nerd Productions har regler og procedurer for datasikkerhed, således at de indsamlede persondata nyder beskyttelse mod tab, ændring eller misbrug.

Nerd Productions data er beskyttet bag firewall og af antivirus-programmer.

Sker der et brud på sikkerheden, vil Datatilsynet blive underrettet indenfor 72 timer efter tidspunktet for konstateringen af brud på persondatasikkerheden (anmeldelse). Desuden vil de registrerede personer uden unødig forsinkelse blive underrettet om bruddet.

Samtykke og tilbagekaldelse af samtykke


Afsendelse af emails til Nerd Productions indeholdende persondata betragtes som samtykke til, at Nerd Productions beholder disse data, så længe det er relevant for samarbejdet. Kunder og andre samarbejdspartnere kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke.

Ret til at få adgang til sine personoplysninger


De, der har oplysninger registreret hos Nerd Productions, kan til enhver tid få adgang til og indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om den pågældende.

Ret til at få rettet eller slettet sine personoplysninger


De, der har oplysninger registreret hos Nerd Productions, kan til enhver tid få berigtiget, slettet eller begrænset behandlingen af de pågældendes data.

Når formålet med registreringen og behandlingen af specifikke data ikke længere er tilstede, vil de pågældende data blive slettet hos Nerd Productions. Sletningen vil dog ske under hensyntagen til bogføringslovens regler og pligter for opbevaring af regnskabsmateriale og bogføringsdata.

Optagelser (lyd, billeder og video)


Nerd Productions producerer film, og som en naturlig del heraf opbevarer vi optagelser med personer. Vi arbejder med optagelserne så længe et pågældende projektet står på, og efterfølgende arkiverer vi optagelserne på databånd. Det gør vi så længe, det er relevant for Nerd Productions formål og virke. Du har mulighed for at få slettet eller censureret optagelser hvorpå du medvirker, med mindre vi har indgået en aftale med dig, der siger noget andet. Du har under nogen omstændigheder også mulighed for at tilbagekalde dit samtykke.

Kontakt


Hvis du ønsker at få adgang til data, vi har registreret om dig, ønsker at få slettet dine data, ændret i dine data, eller på anden måde har ønsker eller spørgsmål i forbindelse med dine data, så kontakt venligst Bo Blaksteen: Tlf. 22 99 42 53, mail: bo@nerdproductions.dk.