Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen kontaktede os for at få produceret denne informationsfilm. Filmen henvender sig til iværksættere og fortæller om VirkAssistenten – en online hjælper til at finde ud af, hvad man skal gøre, når man fx starter virksomhed. Filmen kombinerer optagelser, screen-recordings og animation, så vi både møder en iværksætter og ser hvordan systemet fungerer i praksis. Er du interesseret i at …

check your tools

Husqvarna

Filmen blev produceret for reklamebureauet &Partner og Husqvarna – og blev bl.a. omtalt i Ads of the World.