budget til din filmproduktion

Hvad består budgettet for din filmproduktion af?

Et projekt hos Nerd Productions består af en lang række processer og opgaver, som til sammen resulterer i din færdige film. For at gøre det mere overskueligt har vi lagt de mest almindelige del-elementer sammen i 9 overordnede kategorier som tilsammen typisk udgør alt det arbejde vi lægger i projektet. Når du indledningsvist får et tilbud eller et estimat på en filmproduktion, vil budgettet også være delt op i timeforbrug indenfor hver af de 9 kategorier. Ligeledes vil den faktura du får efter et færdigt projekt, være delt op i timeforbrug indenfor hver af de 9 kategorier. Der kan selvfølgelig også være andre udgifter i projektet end blot timeforbrug, fx indkøb af musik og rekvisitter, og aflønning af skuespillere etc. Her får du en gennemgang af de 9 kategorier, med tilhørende forklaring af hvilke del-elementer posterne indeholder.

1. Præproduktion

Manuskript. Storyboard. Casting. Location-scouting. Ideudvikling. Forberedelser til optagelser eller animationer.

2. Optagelser

Filmoptagelser. Pakke filmudstyr op/ned. Transport til optagested. Eventuel ventetid på optagelser. Stillbilleder. Lydoptagelser på location.

3. Håndtering

Overførsel af optagelser til computer. Synkronisering af lyd og billede. Backup, arkivering og organisering af filer. Eksport og aflevering af filer, udkast og færdige film. Tilpasning af tilsendte grafikfiler mm. Logistiske opgaver der ikke har noget med det kreative arbejde at gøre.

4. Klip

Udvælgelse af klip ud fra råmateriale og sammensætning af klip til historier. Valg af vinkler ved flerkameraproduktioner. Komprimering og skarpretning af form og budskab ud fra optagelser. Typisk i Premiere Pro.

5. Grafik/Animation

Udvikling, implementering og animering af grafik, som fx logoer, navneskilte, titler, undertekster, figurer, grafer osv. Special Effects. Typisk i After Effects.

6. Colorgrading

Behandling af billedsiden (fx kontrast, farvemætning, hvidbalance og belysning), både på et teknisk (fx tekniske standarder til broadcast) og et kreativt niveau (visuelt udtryk der passer til stemning og stil). Typisk i Davinci Resolve.

7. Lydproduktion

Lydoptagelser som fx speak eller lydeffekter. Mix af lydsiden. Valg og implementering af musik, lydeffekter, speak mv.

8. Projektledelse

Møder (udover første møde, som er uforpligtende og gratis). Telefonsamtaler og e-mails. Kvalitetscheck. Sparring. Revidering. Koordinering. Administration.

9. Ændringsønsker fra kunden

Vi sender løbende udkast til kunden for at få feedback. De ændringer som kunden ønsker, typisk efter at have set et udkast, kalder vi ændringsønsker. Det kan fx være udvidelser og tilføjelser i forhold til den oprindelige aftale, eller ændringer til kreative valg som vi har taget. Ønsker som allerede er beskrevet i den oprindelige aftale, og som vi derfor allerede har tænkt os at tage højde for – men endnu ikke har implementeret – regnes ikke som ændringsønsker og hører i stedet hjemme under andre af de ni kategorier. Det går altså ind under kategorien “ændringsønsker” når vi på kundens opfordring laver ændringer i noget vi allerede HAR lavet – og ind under andre kategorier, når det er noget vi laver første gang.


Priser & eksempler på reklamefilm

Se eksempler på reklamefilm, og tjek prisen for en lignende produktion. Klik på de forskellige thumbnails herunder.
Bliv kontaktet

Vi ringer dig op og tager en uforpligtende snak om dine ønsker og behov.